1896-11-11-b-BEST-Najaars Veemarkt-Uithoorn
1896-12-9-f-BEST-Notaris-Afbraak verkoop-Uithoorn
1896-12-9-g-BEST-Oproep Hellenkamp-Uithoorn
1896-13-11-AA-Vergadering IJsclub-De Kwakel
1896-17-12-BEST- Verordening Hondekarren-Uithoorn
1896-3-11-BEST-Koninginnedag-Uithoorn De Kwakel
1896-7-6-BEST-Aanleg brug- Noorderlegmeer
1897 -9-1-BEST- openbare verg.- Nederland Oranje-Uithoorn
1897 -9-1-BEST-spaarrente-Uithoorn
1897-2-1-BEST-Gift werkverschaffing-De Kwakel
1903-19-12-BEST- Wijzigen Kadaster arrestantenlokaal- Uithoorn
1903-23-12-BEST-Notaris- Verkoop molen Middelpolder-Nieuwer Amstel
1903-8-12-BEST- Jaarvergadering Obadja-Uithoorn
1904 BEST-Verkoop huizen L.van der Maat-Amstelhoek
1904-6-8-BEST-Notaris-Verkoop koffiehuis-Amstelhoek
1905-31-10 BEST- verkoop woonhuis en drukkerij-Uithoorn
1906-1-7 BEST-tarieven bruggeld-Uithoorn
1906-13-4 BEST-ziekenbarak in slechte staat-Uithoorn
1906-20-1 BEST- executie verkoop i.v.m. overtreding visscherijwet
1906-6-1 BEST-verkeersregels voor fietsbel- Mijdrecht

Veel gebruikte Labels

Nieuwe Content