1749
Brand aan den Uithoorn 1783
De kerk aan den Uythoorn Anno 1729
De ruïnen na de brand te Uithoorn 1781-1
De ruïnen na de brand te Uithoorn 1781
Een gedeelte van de Uythoorn van de brugh af Anno 1729
oude atlas
t Rechthuijs en Mennoniete buurt aan den Uythoorn Anno 1729 Wapen
thamerkerk ca. 1834-1874
uithoorn ca. 1834-1874-1
uithoorn ca. 1834-1874-2
uithoornca. 1834-1874
bij den Uythoorn Anno 1673
brand uithoorn 1783
De Ruinen van den Brand te Uithoorn. Deeze Brand begon den 23 July 1781. 'sMorgens om 10 uuren; en omtrent half 3 uuren lag alles genoegzaam in assche en puin
gemeentewapen 1865
Gezicht van het Dorp den UITHOORN aan den Amstel, na den Brand, 1781
Gezigt aan den Uythoorn, 1729
Huys Amstelland aan den Uithoorn A.1673
Kerk aan den Uithoorn 1785
Ruine van den Brand aan den UITHOORN, den 23 July 1781
St. Johannes te Uithoorn (R.K.Kerk) 1865
Teekening van een Stoompompgemaal tot Droogmaking der Legmeerplassen Legmeerplassen 1875
Teekening voorstellende eenige herstellingen en vernieuwingen aan de pastorij te Thamen aan den Amstel 1841
Thamer Binnenpolder 1863

Veel gebruikte Labels

Nieuwe Content